Select a destination

Nearby bases

Achillio
Volos
Skiathos
Skopelos

fleet

Skiathos

basesGreeceSporadesSkiathos

Services

.

Land distances

Skiathos Airport3 km

Sea distances