length model year base cabins persons toilets price
14.75
Lagoon 50 2021 Gouvia 6+2 12+2 4 7700 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Gouvia 4+1 8+1 4+1 6150 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 5500 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 4100 € 
14.86
Bali 4.8 2021 Lefkas 6+1 12+1 6+1 9500 € 
14.75
Lagoon 50 2021 Lefkas 6+2 12+2 4 7700 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5+1 10+2 4 6400 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5+1 10+2 4 6900 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5 10+1 4 6900 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 6150 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 5600 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+4 4+1 5800 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 6370 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 6150 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+4 4 4100 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+4 4 4960 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 4960 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 4960 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+1 8+3 4+1 5300 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+1 8+3 4 6200 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 4135 € 
11.93
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+2 8+3 4 4135 € 
11.06
Excess 11 2021 Lefkas 4+2 8+2 2 3700 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Preveza 4+1 8+2 4+1 6000 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Preveza 4+2 8+2 4+1 5300 € 
14
Fountaine Pajot Saona 47 2021 Zakynthos 4+1 8+2 5+1 11200 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Gouvia 5+1 10+2 5+1 25000 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Gouvia 6 12 6 15120 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 7700 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 10 6 7300 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 8500 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 6000 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4965 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+1 8+1 4+1 5360 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 5000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 5150 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4960 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4960 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 4144 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+1 8+1 4 4830 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 4465 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4650 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 4500 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4100 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 3800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4100 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Lefkas 5+1 10+2 5+1 25000 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Lefkas 6 12 6 15120 € 
15.54
Lagoon 50 2020 Lefkas 6+2 12+2 6+1 7800 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Lefkas 6+2 12+2 4+1 8000 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 12 6 7900 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 10 6 7300 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 12 6 8500 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+1 6000 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 6150 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 6200 € 
12.98
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4965 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4100 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+4 4+1 5000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4900 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 4800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4960 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 5360 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 5360 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4100 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4900 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 4960 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4960 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 5500 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4400 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4960 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 4960 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 4144 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4400 € 
12.35
Bali 4.1 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3800 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 4500 € 
12.05
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 3500 € 
12.05
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 3800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3600 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 3800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 4135 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 4135 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Preveza 5+1 10+2 5+1 25000 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Preveza 6+2 12+2 4+1 8800 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Preveza 5+1 10+1 5 6800 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Preveza 6 10 6 7700 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Preveza 4+2 8+2 4 5900 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Preveza 4+2 8+2 4 5900 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Preveza 4+2 8+2 4+1 5300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Preveza 4+2 8+4 4 5100 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2020 Preveza 4+2 8+2 4 5900 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+4 4 3910 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 4100 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 4800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 4800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+4 4 4025 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Preveza 4+2 8+4 4 4025 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Preveza 4+2 8+2 4 4300 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Preveza 4+2 8+4 4 4600 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Preveza 4 8+2 4 3800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Preveza 4 8+2 4 3800 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Sami 6+2 12+2 4+1 9200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Sami 4+2 8+2 4 4900 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Sami 4+2 8+2 4 5600 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Sami 4+2 8+4 4 4680 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2019 Gouvia 4+1 8+1 4 5700 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 4700 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 3795 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 4900 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Gouvia 4 8+2 4 4604 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 3170 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 4100 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Gouvia 3 6+2 3 2855 € 
11.55
Lagoon 380 2019 Gouvia 4 8+2 2 2535 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Lefkas 6+2 12+2 6 8390 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Lefkas 6+2 12+2 4+1 7700 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Lefkas 5 10 4 8500 € 
14.6
Dufour Cat 48 2019 Lefkas 5+1 10+1 5 7990 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 5500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 5500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 5100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 5100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+1 8+3 4 5990 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 5500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 5500 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4100 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 4900 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 4800 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 5000 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 5500 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4900 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 4000 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 5450 € 
12.1
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 3520 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 4135 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Preveza 6+2 12+2 6 8390 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Preveza 4+2 8+2 4 5100 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Preveza 4+2 8+2 4 4450 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Preveza 4+2 8+2 4 4450 € 
14.6
Dufour Cat 48 2019 Sami 5 10+1 5 7890 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 6900 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5400 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5400 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+1 8+1 4 5700 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5700 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 4345 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 4600 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 3800 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Lefkas 4+2 8+4 4 5700 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 4600 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+4 4 4000 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4800 € 
12.35
Bali 4.1 2018 Lefkas 4+1 8+1 4 3800 € 
12.35
Bali 4.1 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 4950 € 
12.19
Bali 4.0 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 5600 € 
11.99
Lagoon 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 4050 € 
11.97
Nautitech Open 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 2 3500 € 
11.55
Lagoon 380 2018 Lefkas 4+2 8+4 2 3070 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Preveza 4+2 8+2 4+2 7300 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Preveza 4+1 8+1 4 5700 € 
11.55
Lagoon 380 2018 Preveza 4+2 8+2 2 2800 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2018 Sami 4+1 8+2 4 5500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+2 4825 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Gouvia 4+2 8+2 4 4200 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Gouvia 4 8+1 4 3500 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Gouvia 4+2 8+2 2 3000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Lefkas 4+1 8+1 4 4500 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4500 € 
12.94
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 9960 € 
12.94
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+4 4 3900 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+1 8+1 4+1 5185 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4600 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4 4600 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4600 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Preveza 4+2 8+2 4+2 6000 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Preveza 4+2 8+2 4 3300 € 
13.96
Lagoon 450 2017 Sami 4+2 8+4 4 4600 € 
13.3
Fountaine Pajot Helia 44 2017 Sami 4+2 8+2 4 5100 € 
11.74
Lagoon 39 2017 Sami 4+2 8+2 4 3800 € 
11.74
Lagoon 39 2017 Sami 4 8+2 4 3800 € 
15.85
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 4 8 4+1 8650 €  *
15.84
Lagoon 52F 2016 Gouvia 5+2 10+2 5+1 13176 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 5+1 10+2 5+1 16240 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+4 4 4600 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 6000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Gouvia 4+2 8+2 4+1 5100 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 3610 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Lefkas 5+1 10+2 5+1 16240 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 4600 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 6000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Lefkas 4+2 8+4 4+2 4300 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4+1 5300 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 3600 € 
12.61
Lagoon 421 2016 Lefkas 4+1 8+2 4+1 4000 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 3000 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4795 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4000 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 3500 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 3100 € 
12.61
Lagoon 421 2016 Preveza 4+1 8+2 4+1 4000 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Preveza 4+2 8+2 4 3100 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Preveza 4+2 8+2 4 3100 € 
11.55
Lagoon 380 2016 Preveza 4+2 8+2 2 2700 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 12500 €  *
11.74
Lagoon 39 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 3340 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2015 Gouvia 4+2 8+2 2 2700 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Lefkas 4+2 8+2 4 5670 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Lefkas 4+2 8+2 4 3500 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Lefkas 4+2 8+2 2 3000 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Lefkas 4+2 8+2 2 2800 € 
11.55
Lagoon 39 2015 Lefkas 4+2 8+2 4 3100 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4+2 8+4 2 3000 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4 8+2 2 2700 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Gouvia 4 8+2 2 2700 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Lefkas 4+2 8+2 4 4830 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Lefkas 4+1 8+1 2+1 4325 € 
13.96
Lagoon 450 2014 Preveza 4+2 8+4 4 4825 € 
11.97
Lagoon 400 2014 Sami 4+2 8+2 4 4000 € 
11.97
Lagoon 400 2011 Lefkas 4+1 8+1 4+1 2900 € 
11.55
Lagoon 380 2011 Lefkas 4+2 8+2 2 3000 € 
12.61
Lagoon 421 2010 Gouvia 4+2 8+4 4+1 4100 € 
12.61
Lagoon 421 2010 Lefkas 4+2 8+4 4+1 4100 € 
12.61
Lagoon 421 2010 Sami 4+2 8+2 4 4100 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2009 Lefkas 4+2 8+2 2 2700 € 
12.54
Lagoon 420 2008 Gouvia 4+2 8+2 4+1 4000 € 
15.54
Lagoon 500 2008 Lefkas 5+2 10+2 5 8500 €  *
12.19
Fountaine Pajot Athena... 2007 Lefkas 4 8 2 3050 € 
13
Lady Hawke 37 2001 Gouvia 3+1 6+2 2 4375 €