length model year base cabins persons toilets price
13.99
Lagoon 46 2023 Kos 4+2 8+4 4+2 11556 € 
13.99
Lagoon 46 2022 Kos 4+2 8+4 4+1 10900 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Kos 4 8+2 4 8100 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2021 Kos 4 8+2 4 11150 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 10900 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 10150 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+1 8+2 4 9800 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 9800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 8611 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 8000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4 8390 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 8085 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Kos 4+1 8+1 4 8500 € 
11.74
Excess 12 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 7550 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Kos 4+2 8+4 4 6195 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Kos 6+2 12+2 4+1 14300 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 8250 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 7500 €  *
12.1
Bali 4.1 2019 Kos 4 8+2 4 8050 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Kos 4+2 8+4 4+1 7600 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Kos 4+2 8+2 4+1 8850 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4 8+2 2 4459 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Kos 4+2 8+4 4+1 8653 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Kos 4+2 8+2 4 5700 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Kos 4+2 8+2 2 5200 €