length model year base cabins persons toilets price
14.7
Dufour Cat 48 2021 Napoli Acton 4+2 8+4 4+1 4950 € 
13.61
Lagoon 440 2009 Napoli Acton 4+1 8+3 4+1 5200 €  *
17.8
Privilege 585 2005 Napoli Acton 5 10 5 7900 €  *