length model year base cabins persons toilets price
13.29
Bavaria SR 41 2021 Gouvia 2 4 1 6000 € 
14.5
Nautitech 47 Power 2019 Gouvia 4+2 8+4 4+1 8600 € 
16.75
Fountaine Pajot Queens... 2010 Gouvia 4+1 8+1 4+1 16500 €