length model year base cabins persons toilets price
14.75
Lagoon 50 2021 Gouvia 6+2 12+2 4 11150 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Gouvia 4+1 8+1 4+1 8950 € 
13.98
Bavaria C45 2021 Gouvia 5 10+2 2 4550 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 9500 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Gouvia 3 6 2 3800 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Gouvia 4 8+2 2 3600 € 
11.93
Dufour 390 2021 Gouvia 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2021 Gouvia 3 6 3 3690 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 6200 € 
16.35
Dufour 530 2021 Lefkas 5+1 10+1 4+1 6800 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2021 Lefkas 5+1 10+1 3+1 6200 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2021 Lefkas 5+1 10+1 3+1 7500 € 
14.86
Bali 4.8 2021 Lefkas 6+1 12+1 6+1 14000 € 
14.75
Lagoon 50 2021 Lefkas 6+2 12+2 4 11150 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2021 Lefkas 4 8+2 4 4945 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5+1 10+2 4 9350 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5+1 10+2 4 11300 € 
14.28
Bali 4.6 2021 Lefkas 5 10+1 4 9900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Lefkas 4 8 3 4460 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8950 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8900 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+4 4+1 8900 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8900 € 
13.98
Bavaria C45 2021 Lefkas 5 10+2 2 4550 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Lefkas 4 8+2 2 4700 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8500 € 
12.94
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+2 4+1 9000 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Lefkas 4 8+2 2 3900 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Lefkas 4+2 8+4 4 7000 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+4 4 7085 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 7085 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 7085 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Lefkas 4+1 8+3 4+1 7800 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Lefkas 4 8+2 2 3900 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Lefkas 4 8+2 2 3900 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Lefkas 4 8+2 2 3900 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Lefkas 3 6+2 2 3800 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Lefkas 3 6+2 2 4100 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Lefkas 3 6+2 2 4100 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Lefkas 3 6 2 4450 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Lefkas 3 6 2 3725 € 
12.07
Dufour 390 2021 Lefkas 3 6+2 3 3690 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+1 8+3 4 8200 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+2 8+2 4 5890 € 
11.93
Dufour 390 2021 Lefkas 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2021 Lefkas 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Lefkas 4+2 8+3 4 5890 € 
11.06
Excess 11 2021 Lefkas 4+2 8+2 2 5200 € 
10.45
Beneteau Oceanis 38.1 2021 Lefkas 3 6+2 2 3100 € 
14.04
Hanse 458 2021 Preveza 4 8 2 4700 € 
14.04
Hanse 458 2021 Preveza 4 8+2 2 5175 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Preveza 4+1 8+2 4+1 8800 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2021 Preveza 4+2 8+2 4+1 7700 € 
12.4
Hanse 418 2021 Preveza 3 6+2 2 4200 € 
12.4
Hanse 418 2021 Preveza 3 6+2 2 4200 € 
12.38
Bavaria C42 2021 Preveza 3 6+2 2 3800 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Sami 4 8+1 3 5100 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2021 Sami 3 6 2 4000 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2021 Sami 3 6+1 2 4000 € 
14
Fountaine Pajot Saona 47 2021 Zakynthos 4+1 8+2 5+1 15120 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Gouvia 5+1 10+2 5+1 31000 € 
16.69
Bavaria C57 Style 2020 Gouvia 3+1 6+1 3+1 10900 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Gouvia 5+1 10+1 3+1 6400 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Gouvia 6 12 6 19600 € 
15.55
Dufour 520 2020 Gouvia 4 7 2 6200 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Gouvia 5+1 10+3 3+1 6300 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 11150 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 10 6 13200 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 12500 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 5+1 10+3 3 5600 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 4+1 8+3 4+1 5800 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 5+1 10+2 3 5800 € 
14.04
Hanse 458 2020 Gouvia 4 8+2 2 4465 € 
14
Jeanneau Sun Loft 47 2020 Gouvia 6+1 12+1 4+1 6130 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 10600 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8+1 3 5500 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8 3 5500 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Gouvia 4 8+2 2 4500 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Gouvia 4 8+2 2 4500 € 
13.24
Dufour 430 2020 Gouvia 4 8+2 2 4100 € 
13.24
Dufour 430 2020 Gouvia 4 8+2 2 4200 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7100 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+1 8+1 4+1 7650 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 7200 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7085 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7085 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 5914 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+1 8+1 4 6900 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 6375 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6+2 2 3800 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6+2 2 3900 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6 2 3800 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6 2 3725 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 6800 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 6900 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 3400 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 4080 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 6200 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 6800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 6000 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Lefkas 5+1 10+2 5+1 31000 € 
16.16
Jeanneau 54 2020 Lefkas 5+1 10+1 3+1 7600 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Lefkas 5+1 10+1 3+1 6200 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Lefkas 5+1 10+2 3+1 7180 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Lefkas 5+1 10+2 3+1 6260 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Lefkas 5+1 10+3 3+1 6050 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Lefkas 6 12 6 19600 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Lefkas 5+1 10+2 3 6300 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Lefkas 5+1 10+3 3+1 6300 € 
15.55
Hanse 508 2020 Lefkas 5+1 10+3 3+1 6200 € 
15.54
Lagoon 50 2020 Lefkas 6+2 12+2 6+1 11200 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Lefkas 5+1 10+2 3+1 6300 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Lefkas 6+2 12+2 4+1 13167 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 5000 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 4 8 4 4900 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 5 10 3 4900 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 5 10 3 5200 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 4945 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 5 10 3 4700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 5 10 3 4700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 4 8 4 4945 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Lefkas 5 10 3 4850 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 12 6 10900 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 10 6 13200 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Lefkas 6 12 6 12500 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Lefkas 4 8+2 3 4680 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Lefkas 4+1 8+3 4+1 5600 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Lefkas 4+1 8+2 4+1 5800 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Lefkas 4+1 8+2 4+1 5800 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+1 10600 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 8950 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 8980 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Lefkas 4 8+2 3 5900 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Lefkas 5 10+2 2 4600 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Lefkas 4 8+2 2 4645 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Lefkas 4 8+2 2 4500 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Lefkas 4 8 2 4300 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Lefkas 4 8 2 4500 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Lefkas 4 8 2 4645 € 
13.24
Dufour 430 2020 Lefkas 4 8+2 2 4100 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Lefkas 4 8+2 2 4645 € 
12.98
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 7080 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7000 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+4 4+1 8031 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7400 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 7050 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7085 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 7650 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+1 8+1 4+1 7650 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7400 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 7085 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7085 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7500 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8200 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 7085 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 7085 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 5914 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Lefkas 3 6 2 3500 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Lefkas 3 6+2 2 3350 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Lefkas 3 6+2 2 3540 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Lefkas 3 6+2 2 3600 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Lefkas 3 6+2 2 3500 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Lefkas 3 6+2 2 4100 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Lefkas 3 6+2 2 3400 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 6500 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6+2 2 3725 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6+2 2 3800 € 
12.35
Bali 4.1 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 6250 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6+2 2 3700 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6 2 3800 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6 2 3800 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6+2 2 3600 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6+2 2 3900 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Lefkas 3 6 2 3725 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Lefkas 4 8+2 4 6700 € 
12.05
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 6682 € 
12.05
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 5800 € 
11.93
Dufour 390 2020 Lefkas 3 6+2 3 3600 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 5600 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 6800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+4 4 5890 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Lefkas 4+2 8+2 4 5890 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2020 Lefkas 2 4+2 1 2300 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2020 Lefkas 2 4+1 1 2360 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Preveza 5+1 10+2 5+1 31000 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Preveza 5+1 10+3 3 6150 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Preveza 6+2 12+2 4+1 14500 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Preveza 5+1 10+1 5 10000 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Preveza 5 10+2 3 4700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Preveza 5 10 3 5210 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Preveza 6 10 6 11300 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Preveza 4+2 8+2 4 8800 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Preveza 4+2 8+2 4 8800 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Preveza 4+2 8+2 4+1 8300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Preveza 4+2 8+4 4 8100 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2020 Preveza 4+2 8+2 4 8900 € 
13.24
Dufour 430 2020 Preveza 4 8+2 2 4590 € 
13.1
Bali 4.3 My 2020 Preveza 4+2 8+4 4 12500 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+4 4 7520 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 7750 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 7200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+2 4 7200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Preveza 4+2 8+4 4 8130 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Preveza 4+2 8+4 4 8130 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Preveza 4+2 8+2 4 6800 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Preveza 4+2 8+4 4 6900 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Preveza 4 8+2 4 6000 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Preveza 4 8+2 4 6000 € 
15.55
Hanse 508 2020 Sami 5+1 10+2 3+1 7190 € 
14.75
Lagoon 50 2020 Sami 6+2 12+2 4+1 15800 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Sami 5 10+2 3 6100 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Sami 4 8 3 5500 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Sami 4 8+2 3 5500 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Sami 4+2 8+2 4 8900 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Sami 4+2 8+2 4 9600 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Sami 4+2 8+4 4 8000 € 
13.1
Bali 4.3 My 2020 Zakynthos 4+2 8+4 4 12500 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2019 Gouvia 4+1 8+1 4+1 7900 € 
16.16
Jeanneau 54 2019 Gouvia 5+1 10+2 3+1 7600 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Gouvia 5+1 10+1 3+1 6390 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Gouvia 5+1 10+3 3+1 6450 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Gouvia 5 10 3 4700 € 
14.5
Nautitech 47 Power 2019 Gouvia 4+2 8+4 4+1 10800 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Gouvia 4+1 8+3 4+1 5800 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10+2 3 4700 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10 3 4700 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 4 8+2 4 5200 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 4 8+2 4 4300 € 
14.04
Hanse 458 2019 Gouvia 4 8 2 4700 € 
13.98
Bavaria C45 2019 Gouvia 4 8+1 3 5500 € 
13.98
Bavaria C45 Style 2019 Gouvia 3 6 2 5500 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2019 Gouvia 4+1 8+1 4 9700 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 5400 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 5400 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 8600 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 7300 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 7400 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Gouvia 3 6+2 2 3700 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Gouvia 4 8+2 4 6571 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 4000 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6 2 3465 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 4000 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2019 Gouvia 3 6+2 2 3900 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 6200 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 6100 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Gouvia 3 6+2 3 5735 € 
11.55
Lagoon 380 2019 Gouvia 4 8+2 2 5270 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2019 Gouvia 3 6+2 1 2720 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Lefkas 5+1 10+1 3 6400 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Lefkas 5+1 10+2 3 6300 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Lefkas 5+1 10+2 3+1 6390 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Lefkas 5+1 10+3 3+1 7500 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Lefkas 6+2 12+2 6 15440 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2019 Lefkas 5 10 3 5427 € 
15.39
Bavaria C50 2019 Lefkas 5+1 10+1 3+1 6260 € 
15.39
Bavaria C50 2019 Lefkas 5+1 10+1 3+1 5700 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2019 Lefkas 5 10 3 5420 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Lefkas 6+2 12+2 4+1 11150 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Lefkas 5 10 4 10500 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Lefkas 5 10 3 5210 € 
14.6
Dufour Cat 48 2019 Lefkas 5+1 10+1 5 12490 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Lefkas 5 10 3 4700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Lefkas 4 8+2 4 4900 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2019 Lefkas 4 8+2 4 5000 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2019 Lefkas 4 8+2 3 4550 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2019 Lefkas 4 8+2 3 4700 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Lefkas 4+1 8+1 4+1 5350 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Lefkas 5+1 10+1 3+1 4980 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Lefkas 4+1 8+2 4+1 5850 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Lefkas 4+1 8+2 4+1 5700 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Lefkas 4 8 4 4900 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8 4 4990 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 4800 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 4500 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 4800 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 4300 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 6000 € 
13.98
Bavaria C45 2019 Lefkas 4 8+2 3 4695 € 
13.98
Bavaria C45 2019 Lefkas 4 8+1 3 4500 € 
13.98
Bavaria C45 2019 Lefkas 4 8+2 3 4690 € 
13.98
Bavaria C45 2019 Lefkas 4 8+2 3 4500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 8100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 8100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 8100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+1 8+3 4 8550 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8300 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8 2 4500 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8+2 2 5400 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8+2 2 5400 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8 2 4200 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 8800 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 7400 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 7200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 7200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 8500 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+1 8+1 4+1 8600 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Lefkas 3 6+2 2 3700 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Lefkas 3 6 2 4585 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Lefkas 3 6 2 4585 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 7400 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 6250 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2019 Lefkas 3 6+2 2 3200 € 
12.1
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 6770 € 
11.93
Dufour 390 2019 Lefkas 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2019 Lefkas 3 6+2 3 3500 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2019 Lefkas 3 6+2 1 3200 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 5890 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Preveza 5+1 10+3 3+1 6450 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Preveza 6+2 12+2 6 15440 € 
15.2
Dufour 520 2019 Preveza 5 10+2 2 5800 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2019 Preveza 5 10+2 3 5550 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2019 Preveza 4 8+2 3 4650 € 
14.15
Dufour 460 2019 Preveza 4 8+2 4 5200 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Preveza 4+2 8+2 4 8350 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Preveza 4+2 8+2 4 6950 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Preveza 4+2 8+2 4 8600 € 
11.93
Dufour 390 2019 Preveza 3 6+2 3 4000 € 
14.6
Dufour Cat 48 2019 Sami 5 10+1 5 12490 € 
14.23
Nautitech 47 Power 2019 Sami 4+2 8+2 4+1 12383 € 
14.15
Dufour 460 2019 Sami 4 8+2 4 5000 € 
11.93
Dufour 390 2019 Sami 3 6+2 3 3690 € 
20.1
Jeanneau 64 2018 Gouvia 4+1 8+2 4 17500 €  *
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 6030 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 5000 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 5700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2018 Gouvia 5 10 3 5805 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2018 Gouvia 4 8 4 4675 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 4717 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 4717 € 
13.99
Bavaria 46 Style 2018 Gouvia 3 6 3 5500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 9700 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9600 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9600 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+1 8+1 4 9700 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9300 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Gouvia 4 8+2 2 4250 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 8780 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 7100 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 3500 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 3900 € 
12.7
Dufour 412 2018 Gouvia 3 6+2 2 3800 € 
12.7
Dufour 412 2018 Gouvia 3 6+2 2 3400 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Gouvia 3 6+2 2 3615 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5300 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2018 Gouvia 3 6+2 1 3500 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2018 Lefkas 5+1 10+1 3+1 5900 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2018 Lefkas 5 10 3 6000 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2018 Lefkas 5 10 3 5730 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2018 Lefkas 5 10 3 6000 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2018 Lefkas 5 10+2 3 5400 € 
15.22
Hanse 548 2018 Lefkas 4+1 8+1 4+1 7900 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2018 Lefkas 5 10 3 5805 € 
14.15
Dufour 460 2018 Lefkas 4 8 4 5300 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Lefkas 4+2 8+4 4 9300 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Lefkas 4 8+2 2 4250 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Lefkas 4 8+2 2 4100 € 
13.65
Jeanneau Sun Odyssey 479 2018 Lefkas 4 8+2 4 5000 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Lefkas 4 8+2 2 4000 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 8700 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+4 4 6400 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+2 4+1 7200 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Lefkas 3 6+2 2 3640 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Lefkas 3 6+2 2 3840 € 
12.7
Dufour 412 2018 Lefkas 3 6+2 2 3800 € 
12.7
Dufour 412 2018 Lefkas 3 6+2 2 3800 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Lefkas 3 6 2 4395 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 3100 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 3100 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 3600 € 
12.35
Bali 4.1 2018 Lefkas 4+1 8+1 4 7200 € 
12.35
Bali 4.1 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 5800 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2018 Lefkas 3 6+1 2 3850 € 
12.19
Bali 4.0 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 6900 € 
11.99
Lagoon 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 5900 € 
11.97
Nautitech Open 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 2 5400 € 
11.55
Lagoon 380 2018 Lefkas 4+2 8+4 2 4388 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 3100 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 3000 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2018 Lefkas 3 6+1 2 2850 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2018 Lefkas 2 4 1 2850 € 
11.25
Dufour 382 2018 Lefkas 3 6+2 2 2650 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2018 Lefkas 3 6 1 2500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Preveza 4+2 8+2 4+2 10000 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Preveza 4+1 8+1 4 9700 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2018 Preveza 3 6+1 2 3700 € 
11.55
Lagoon 380 2018 Preveza 4+2 8+2 2 4300 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2018 Sami 4+1 8+2 4 10000 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2017 Gouvia 5 10+2 3 5000 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 4700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 4700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 4785 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+2 8635 € 
12.99
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Gouvia 4 8+2 2 4000 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Gouvia 3 6+2 2 4100 € 
12.7
Dufour 412 2017 Gouvia 3 6+2 2 3500 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Gouvia 3 6+2 2 3600 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 2 3700 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Gouvia 4+2 8+2 4 5985 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Gouvia 4 8+1 4 6400 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Gouvia 4+2 8+2 2 4600 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2017 Gouvia 3 6+2 2 3100 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 1 3000 € 
11.23
Dufour 382 2017 Gouvia 3 6 2 3200 € 
10.31
Sealine C330 2017 Gouvia 2 4 1 5600 € 
10.28
Dufour 350 2017 Gouvia 3 6 1 2300 € 
15.57
Jeanneau Sun Odyssey 479 2017 Lefkas 4 8+2 4 4360 € 
15
Bavaria 46 Cruiser 2017 Lefkas 4 8+1 3 5300 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2017 Lefkas 4 8+2 4 4588 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Lefkas 4 8+1 3 4700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Lefkas 4 8+1 3 4000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Lefkas 4+1 8+1 4 8520 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Lefkas 4 8+2 2 3982 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Lefkas 4+1 8+1 4+1 9400 € 
12.94
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 9960 € 
12.94
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+4 4 6300 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+1 8+1 4+1 8995 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 7100 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4 7100 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 7000 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Lefkas 3 6+2 2 3500 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Lefkas 3 6+2 2 3500 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Lefkas 3 6+2 2 4100 € 
12.7
Dufour 412 2017 Lefkas 3 6+2 2 3400 € 
12.65
Bavaria 41 Cruiser 2017 Lefkas 3 6+1 2 3450 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Lefkas 3 6 2 4395 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Lefkas 3 6 2 3000 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Lefkas 3 6+1 2 3450 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Lefkas 3 6+1 2 3850 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2017 Lefkas 2 4+2 1 2930 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2017 Lefkas 3 6+1 2 2850 € 
10.45
Beneteau Oceanis 35 2017 Lefkas 2 4+2 1 2670 € 
10.28
Dufour 350 2017 Lefkas 3 6+2 1 2670 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2017 Lefkas 2 4+2 1 2260 € 
13.99
Bavaria 46 Vision 2017 Preveza 3 6+2 2 4300 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2017 Preveza 4 8 2 4500 € 
12.99
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Preveza 4 8+2 2 4000 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Preveza 4+2 8+2 4+2 9000 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Preveza 4+2 8+2 4 5500 € 
13.96
Lagoon 450 2017 Sami 4+2 8+4 4 9300 € 
13.3
Fountaine Pajot Helia 44 2017 Sami 4+2 8+2 4 8800 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Sami 3 6+1 2 3700 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Sami 3 6+1 2 3700 € 
11.74
Lagoon 39 2017 Sami 4+2 8+2 4 6700 € 
11.74
Lagoon 39 2017 Sami 4 8+2 4 6700 € 
17.78
Jeanneau 57 2016 Gouvia 3+1 6+2 3+1 13600 €  *
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2016 Gouvia 5+1 10+1 3+1 7500 € 
15.85
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 4 8 4+1 18200 €  *
15.84
Lagoon 52F 2016 Gouvia 5+2 10+2 5+1 18788 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 5+1 10+2 5+1 20720 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Gouvia 5 10 3 5941 € 
14.95
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Gouvia 5+1 10+2 3+1 7400 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Gouvia 4 8+2 4 4400 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+2 3 4500 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+1 3 5160 € 
14.15
Dufour 460 2016 Gouvia 4 8+2 4 4500 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+4 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Gouvia 4+2 8+2 4+1 7600 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2016 Gouvia 4 8+2 2 4900 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2016 Gouvia 4 8+2 2 3890 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2016 Gouvia 3 6 2 3205 € 
12.35
Dufour 412 2016 Gouvia 3 6+2 2 3500 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6 1 3040 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 5165 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 3150 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 3150 € 
10.28
Dufour 350 2016 Gouvia 3 6 1 2300 € 
17.15
Dufour 560 2016 Lefkas 5+1 10+3 2+1 8800 € 
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2016 Lefkas 5+1 10+1 3 7900 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Lefkas 5+1 10+2 5+1 20720 € 
15
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Lefkas 4 8+2 4 4716 € 
14.95
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Lefkas 5+1 10+2 3+1 7400 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2016 Lefkas 5 10 3 4850 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2016 Lefkas 5 10 3 5000 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Lefkas 4 8+2 4 5000 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Lefkas 4 8+2 4 4600 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Lefkas 4+2 8+4 4+2 7400 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4+1 8000 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 6500 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2016 Lefkas 4 8 2 4200 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2016 Lefkas 4 8+2 2 4300 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2016 Lefkas 4 8+2 2 4260 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2016 Lefkas 4 8+2 2 4700 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2016 Lefkas 4 8+1 3 3900 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2016 Lefkas 3 6+2 2 3500 € 
12.61
Lagoon 421 2016 Lefkas 4+1 8+2 4+1 6200 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2016 Lefkas 3 6 2 3000 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2016 Lefkas 3 6+1 2 3900 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 5900 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+1 8+1 4+1 7195 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+2 4+1 6000 €