length model year base cabins persons toilets price
14.75
Lagoon 50 2021 Gouvia 6+2 12+2 4 7700 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Gouvia 4+1 8+1 4+1 6150 € 
13.98
Bavaria C45 2021 Gouvia 5 10+2 2 3100 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 5500 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Gouvia 3 6 2 2400 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Gouvia 4 8+2 2 2500 € 
11.93
Dufour 390 2021 Gouvia 3 6+2 3 2290 € 
11.93
Dufour 390 2021 Gouvia 3 6 3 2290 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 4100 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Gouvia 5+1 10+2 5+1 25000 € 
16.69
Bavaria C57 Style 2020 Gouvia 3+1 6+1 3+1 6450 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Gouvia 5+1 10+1 3+1 4100 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Gouvia 6 12 6 15120 € 
15.55
Dufour 520 2020 Gouvia 4 7 2 5500 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Gouvia 5+1 10+3 3+1 4410 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 7700 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 10 6 7000 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 8500 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 5+1 10+3 3 3800 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 4+1 8+3 4+1 4060 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 5+1 10+2 3 4000 € 
14.04
Hanse 458 2020 Gouvia 4 8+2 2 2945 € 
14
Jeanneau Sun Loft 47 2020 Gouvia 6+1 12+1 4+1 3265 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 6000 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8+1 3 3250 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8 3 3250 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Gouvia 4 8+2 2 3150 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Gouvia 4 8+2 2 3150 € 
13.24
Dufour 430 2020 Gouvia 4 8+2 2 2600 € 
13.24
Dufour 430 2020 Gouvia 4 8+2 2 2700 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4965 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+1 8+1 4+1 5360 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 5000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 5150 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4960 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4960 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 4144 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+1 8+1 4 4830 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 4465 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6+2 2 2665 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6+2 2 2730 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6 2 2665 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6 2 2610 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4650 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 4500 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 2290 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 2290 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 2450 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 2550 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4100 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 3800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 4100 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2019 Gouvia 4+1 8+1 4+1 6900 € 
16.16
Jeanneau 54 2019 Gouvia 5+1 10+2 3+1 5320 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Gouvia 5+1 10+1 3+1 4470 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Gouvia 5+1 10+3 3+1 3460 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Gouvia 5 10 3 3100 € 
14.5
Nautitech 47 Power 2019 Gouvia 4+2 8+4 4+1 7568 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Gouvia 4+1 8+3 4+1 4060 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10+2 3 3000 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10 3 3000 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 4 8+2 4 3000 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 4 8+2 4 2900 € 
14.04
Hanse 458 2019 Gouvia 4 8 2 3000 € 
13.98
Bavaria C45 2019 Gouvia 4 8+1 3 3250 € 
13.98
Bavaria C45 Style 2019 Gouvia 3 6 2 3250 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2019 Gouvia 4+1 8+1 4 5700 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 2480 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 2480 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 4700 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 3795 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 4900 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Gouvia 3 6+2 2 2125 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Gouvia 4 8+2 4 4604 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 2250 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6 2 2435 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 2250 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2019 Gouvia 3 6+2 2 2730 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 3170 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 4100 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Gouvia 3 6+2 3 2855 € 
11.55
Lagoon 380 2019 Gouvia 4 8+2 2 2535 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2019 Gouvia 3 6+2 1 1500 € 
20.1
Jeanneau 64 2018 Gouvia 4+1 8+2 4 8200 €  *
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 4215 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 3600 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 3250 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2018 Gouvia 5 10 3 3115 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2018 Gouvia 4 8 4 2645 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 3289 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 3289 € 
13.99
Bavaria 46 Style 2018 Gouvia 3 6 3 3250 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 6900 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5400 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5400 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+1 8+1 4 5700 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5700 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Gouvia 4 8+2 2 2405 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 4345 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 4600 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 2500 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 3500 € 
12.7
Dufour 412 2018 Gouvia 3 6+2 2 1750 € 
12.7
Dufour 412 2018 Gouvia 3 6+2 2 2400 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Gouvia 3 6+2 2 2535 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 3800 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2018 Gouvia 3 6+2 1 2800 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2017 Gouvia 5 10+2 3 3600 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 2650 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 2650 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 3335 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+2 4825 € 
12.99
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Gouvia 4 8+2 2 2700 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Gouvia 3 6+2 2 2400 € 
12.7
Dufour 412 2017 Gouvia 3 6+2 2 2300 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Gouvia 3 6+2 2 2500 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 2 1950 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Gouvia 4+2 8+2 4 4200 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Gouvia 4 8+1 4 3500 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Gouvia 4+2 8+2 2 3000 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2017 Gouvia 3 6+2 2 2100 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 1 1800 € 
11.23
Dufour 382 2017 Gouvia 3 6 2 1900 € 
10.31
Sealine C330 2017 Gouvia 2 4 1 3900 € 
10.28
Dufour 350 2017 Gouvia 3 6 1 1200 € 
17.78
Jeanneau 57 2016 Gouvia 3+1 6+2 3+1 6850 €  *
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2016 Gouvia 5+1 10+1 3+1 3500 € 
15.85
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 4 8 4+1 8650 €  *
15.84
Lagoon 52F 2016 Gouvia 5+2 10+2 5+1 13176 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 5+1 10+2 5+1 16240 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Gouvia 5 10 3 4156 € 
14.95
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Gouvia 5+1 10+2 3+1 3800 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Gouvia 4 8+2 4 2500 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+2 3 2500 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+1 3 3610 € 
14.15
Dufour 460 2016 Gouvia 4 8+2 4 2900 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+4 4 4600 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 6000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Gouvia 4+2 8+2 4+1 5100 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2016 Gouvia 4 8+2 2 2900 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2016 Gouvia 4 8+2 2 2730 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2016 Gouvia 3 6 2 2250 € 
12.35
Dufour 412 2016 Gouvia 3 6+2 2 2300 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6 1 2130 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 3610 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 1950 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 1950 € 
10.28
Dufour 350 2016 Gouvia 3 6 1 1200 € 
17.15
Dufour 560 2015 Gouvia 5+1 10+1 2+1 4100 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2015 Gouvia 5+1 10+2 3+1 4300 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3500 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3000 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3250 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3089 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Gouvia 5 10+2 3 3200 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 12500 €  *
13.94
Beneteau Oceanis 45 2015 Gouvia 4 8+2 2 2500 € 
13.85
Elan 45 Impression 2015 Gouvia 4 8+2 2 2400 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Gouvia 3 6 2 2085 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Gouvia 3 6+1 2 1950 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Gouvia 3 6 2 1920 € 
11.74
Lagoon 39 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 3340 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2015 Gouvia 4+2 8+2 2 2700 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2015 Gouvia 3 6+1 1 1650 € 
11.23
Dufour 382 2015 Gouvia 3 6+1 2 1900 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Gouvia 2 4 1 1500 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Gouvia 2 4+2 1 1500 € 
20.1
Jeanneau 64 2014 Gouvia 4+1 8+2 4 8200 €  *
17.15
Hanse 575 2014 Gouvia 4+1 8+2 4+1 5800 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 2650 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 2770 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 2770 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Gouvia 4+1 8+3 4 2700 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Gouvia 4 8 2 2810 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Gouvia 3 6+2 2 2510 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2014 Gouvia 3 6 2 1850 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4+2 8+4 2 3000 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4 8+2 2 2700 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Gouvia 4 8+2 2 2700 € 
10.45
Bavaria 33 Cruiser 2014 Gouvia 2 4 1 1400 € 
10.28
Dufour 335 2014 Gouvia 2 4+2 1 1200 € 
10.28
Dufour 335 2014 Gouvia 2 4+2 1 1200 € 
9.99
Bavaria 33 Cruiser 2014 Gouvia 2 4+1 1 1460 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Gouvia 2 4+2 1 1500 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Gouvia 2 4 1 1330 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2013 Gouvia 3+1 6+1 2+1 2830 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 2200 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 2200 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 2585 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2013 Gouvia 4 8+2 2 2250 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Gouvia 3 6 2 2135 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Gouvia 3 6+2 2 1800 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2013 Gouvia 2 4+2 1 1500 € 
15.55
Beneteau Oceanis 50 2012 Gouvia 5+1 10+2 3+1 2240 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Gouvia 5 10 3 3300 € 
13.71
Beneteau Oceanis 45 2012 Gouvia 4 8 2 2800 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2012 Gouvia 4 8+1 2 2200 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2012 Gouvia 4 8+2 2 2200 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2012 Gouvia 3 6 2 1800 € 
12.17
Dufour 405 2012 Gouvia 3 6+2 2 1850 € 
11.3
Bavaria 36 Cruiser 2012 Gouvia 3 6 1 1450 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2012 Gouvia 3 6+2 1 1065 € 
16.06
Jeanneau 53 2011 Gouvia 5+1 10+4 3+1 3780 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2011 Gouvia 4 8 3 2000 € 
13.87
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2011 Gouvia 4 8+2 2 1200 € 
13.65
Beneteau Oceanis 43 2011 Gouvia 4 8+2 2 1145 € 
13.13
Beneteau Oceanis 43 2011 Gouvia 4 8+2 2 2420 € 
12.45
Bavaria 40 Cruiser 2011 Gouvia 3 6 2 1800 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Gouvia 3 6 2 1800 € 
11.96
Beneteau Oceanis 40 2011 Gouvia 3 6+2 2 2450 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2011 Gouvia 2 4 1 1555 € 
16.75
Fountaine Pajot Queens... 2010 Gouvia 4+1 8+1 4+1 16500 € 
15.65
Beneteau Cyclades 50.5 2010 Gouvia 5+1 10+2 3+1 1750 € 
15.5
Bavaria 51 Cruiser 2010 Gouvia 5 10 3 3100 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Gouvia 4 8 3 2000 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Gouvia 4 8 3 2250 € 
13.75
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2010 Gouvia 4 8+2 2 2300 € 
13.7
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2010 Gouvia 3 6+1 2 2500 € 
12.61
Lagoon 421 2010 Gouvia 4+2 8+4 4+1 3950 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 Gouvia 3 6 1 1600 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2009 Gouvia 5 10 3 3100 € 
11.97
Beneteau Cyclades 39.3 2009 Gouvia 3 6+2 2 1100 € 
17.8
Beneteau 57 2008 Gouvia 3+1 6+2 3+1 8500 € 
15.65
Beneteau Cyclades 50.5 2008 Gouvia 5+1 10+1 3+1 2860 € 
12.54
Lagoon 420 2008 Gouvia 4+2 8+2 4+1 3400 € 
11.97
Beneteau Cyclades 39.3 2008 Gouvia 3 6 2 4375 € 
11.72
Bavaria 38 Cruiser 2008 Gouvia 3 6 1 1400 € 
9.76
Bavaria 31 Cruiser 2008 Gouvia 2 4+1 1 1200 € 
10.75
Jeanneau Sun Odyssey 35 2003 Gouvia 3 6+2 1 1200 € 
13
Lady Hawke 37 2001 Gouvia 3+1 6+2 2 4375 €